This is what we should live for, Danlo: the heightening of our sensibilities, the rarefying of our desire, the deepening of our purpose, the vastening of our selves. The power to overcome ourselves. To be more. Or rather, to become more. Who hasn't dreamed of such becoming? - David Zindell: "The Broken God".

Kamer van morgen: Human Enhancement Teasers

Via Kennisnet, een expertisecentrum dat zich richt op effectief inzetten van ict op scholen en onderwijsinstellingen, ben ik gevraagd om mee te praten in de "Kamer van Morgen", een informeel gezelschap van mensen die zich betrokken voelen bij de technologische vernieuwing van het onderwijs. Op 16 november is er weer een bijeenkomst. Om alvast de gedachten bij iedereen op het goede spoor te krijgen, krijg ik wekelijks van de organisatie via de mail een zgn "teaser" toegestuurd, allen over "Human Enhancement". Ik zal hieronder de eerste vijf inplakken.
1a: Kevin Warwick vertelt over cyborgs en hoe hij zichzelf tot de eerste echte cyborg heeft gemaakt door een chip bij zichzelf te laten implanteren en te laten verbinden met zijn zenuwstelsel.

1b: Warwick vertelt hoe snel hij aan de geïmplanteerde chip in zijn arm wende en hoe hij zich voelde toen de chip er weer uit gehaald moest worden omdat zijn lichaam hem afstootte. Hij vertelt ook over de gevaren van zo’n chip m.b.t. hacking, en de filosofische implicaties voor het idee van een 'zelf'.

2. De tweede teaser is een trailer van de film Gattaca. Het is natuurlijk wel bekend dat veel mensen bij het horen of lezen over de transhumanistische gedachte eerder denken aan een dystopie dan aan een utopie en dus proberen het transhumanisme in een kwaad daglicht te stellen. Overigens niet geheel zonder reden: het is altijd goed om zonder angst over de gevaren van nieuwe technologieën na te denken en een standpunt te bepalen zolang het nog kan. Zoals over embryoselectie.

De sciencefictionfilm Gattaca speelt zich af in een toekomstige samenleving, waar embryoselectie een geaccepteerde manier is om goede genetische eigenschappen voor je kind uit te kiezen. Hoofdpersoon Vincent is op natuurlijke wijze verwekt, zonder embryoselectie, en is dus een imperfect persoon: in zijn genen staat te lezen dat hij vroeg zal sterven aan een hartaandoening. Op basis van dat gegeven is hij in de samenleving een “minder” persoon en wordt hij bijvoorbeeld uitgesloten van zijn grote droom: een opleiding tot astronaut. Daartegenover staat Jerome, die op basis van zijn DNA een perfect mens is, maar door een verkeersongeluk in een rolstoel zit. Wie van de twee heeft nu eigenlijk de beste kansen en de meeste mogelijkheden? En lukt het Vincent om met hulp van Jerome het systeem te saboteren?

3:

Aimee Mullins, who has two prosthetic legs, says the average pinup model has more prosthetics in her breasts than she has on her body.

The Colbert Report Mon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Aimee Mullins
www.colbertnation.com
Colbert Report Full Episodes 2010 Election March to Keep Fear Alive

3b:

Athlete, actor and activist Aimee Mullins talks about her prosthetic legs -- she's got a dozen amazing pairs -- and the superpowers they grant her: speed, beauty, an extra 6 inches of height ... Quite simply, she redefines what the body can be.

Tegenstanders zullen zich hierbij natuurlijk afvragen wat er met de sport moet gebeuren als straks iedereen zich maar kan laten upgraden met bionische ledematen. Mijn $0,02: het gaat wellicht ten koste van de professionele sportbeoefening, wat me, gezien de enorme hoeveelheid geld die erin omgaat (en daarmee het gebruik van doping - in feite de chemische vorm van "Human Enhancement") geen slechte zaak lijkt. Sport komt weer daar waar het hoort: bij het plezier hebben in beweging. Naar vrije keuze zul je je bionische onderdelen kunnen in- en uitschakelen.
4:

Dean Ornish shares new research that shows how adopting healthy lifestyle habits can affect a person at a genetic level. For instance, he says, when you live healthier, eat better, exercise, and love more, your brain cells actually increase.

Dit is wellicht meer "humanisme" dan "transhumanisme", het verbeteren van je eigen performance door gebruik te maken van mentale technieken ipv door het aanwenden van technologie. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, natuurlijk.

5: De bionische hand. Hier is men al vrij ver mee en het is natuurlijk een toepassing die ook vrij geaccepteerd is, al is het maar omdat er nu veel vraag naar is vanwege het grote aantal soldaten dat gewond terugkomt uit Irak en Afghanistan. De stand van zaken is dat de bionische arm wordt bestuurd door middel van een verbinding met zenuwuiteinden, waar aanraaksensoren inzitten, die hun informatie naar de zenuwen doorsturen. Daardoor kan de proefpersoon ook voelen wat de hand aanraakt. De bionische hand in het volgende filmpje ligt nog wat verder in de toekomst verborgen en is nog niet bij mensen getest.

Artificial "skin" materials can sense pressure

(Reuters) - New artificial "skin" fashioned out of flexible semiconductor materials can sense touch, making it possible to create robots with a grip delicate enough to hold an egg, yet strong enough to grasp the frying pan, U.S. researchers said on Sunday.

Scientists have long struggled with a way to make robotic devices capable of adjusting the amount of force needed to hold and use different objects. The pressure-sensitive materials are designed to overcome that challenge.

"Humans generally know how to hold a fragile egg without breaking it," said Ali Javey, an electrical engineer at the University of California Berkeley, who led one of two teams reporting on artificial skin discoveries in the journal Nature Materials.

"If we ever wanted a robot that could unload the dishes, for instance, we'd want to make sure it doesn't break the wine glasses in the process. But we'd also want the robot to be able to grip a stock pot without dropping it," Javey said in a statement.

Lees meer.

Transhumanisme in de Quest

Populair-wetenschappelijk maandblad Quest heeft een zomerpecial uitgebracht waarin een groot artikel over transhumanisme. Aangezien ik eraan heb meegewerkt, gebiedt de bescheidenheid mij er niet al teveel tam-tam van te maken, maar het is best een aardig artikel geworden.

De dood? Daar hoeven we nooit meer bang voor te zijn. Want de informatie in je brein kun je gewoon back-uppen en overbrengen naar een nieuw lichaam. Simpel!

Tja, zo simpel is het natuurlijk niet: mind-uploading (waar het hier over gaat) is IMHO nog wel een paar decennia weg en dan nog is het de vraag (en in het interview stel ik hem ook hardop) of de copie hetzelfde is als het origineel.
In het boek "The Mind's I" (vertaald als "De spiegel van de ziel") door Douglas Hofstadter en Daniel Dennett wordt al gelijk in de inleiding die vraag gesteld aan de hand van de teleporter: Je wordt razendsnel uit elkaar genomen en geanalyseerd, de informatie (niet jouw lichaam zelf!) wordt overgezonden naar de plaats van bestemming (een verre planeet of zoiets), waar je razendsnel weer met plaatselijke bouwstenen (moleculen) weer "in elkaar wordt gezet", exact volgens de overgestuurde blauwdruk. Op het eerste (en ook tweede, derde t/m n-de) gezicht ben je dezelfde persoon; je herinnert je alles nog, kent en herkent iedereen die altijd deel uitmaakte van jouw wereld, maar bén je ook echt dezelfde?
Filosofisch een interessante vraag, bekend als "Het schip van Theseus". Het antwoord is voor veel filosofen de continuïteit van het bestaan; als dat er is ben je dezelfde, zoniet, dan ben je weliswaar een exacte copie, maar je bent 'um niet!
Voor transhumanisten een onwelgevallig antwoord, dus we moeten er nog maar eens goed over nadenken :-)
Er staat nu op YouTube een leuk filmpje van John Weldon dat het probleem aan de orde stelt:

Canadian animation by John Weldon offering a lighthearted overview of a central problem of ontology: the continuity of existence.

Scientists grow laboratory liver, giving hope to millions with diseased organs | Mail Online

Scientists have grown a liver in a laboratory, offering fresh hope to hundreds of thousands of patients with diseased and damaged organs.

It raises the prospect of those in need of transplants one day being offered livers that are ‘made to order’.

The first pieces of lab-grown livers could be used in hospitals within just five years, the researchers said.

Lees meer via Mail Online

The Bionic Eye

When Canadian filmmaker Rob Spence was a kid, he would peer through the bionic eye of his Six Million Dollar Man action figure. After a shooting accident left him partially blind, he decided to create his own electronic eye. Now he calls himself Eyeborg.
Spence's bionic eye contains a battery-powered, wireless video camera. Not only can he record everything he sees just by looking around, but soon people will be able to log on to his video feed and view the world through his right eye.

Via IEEE Spectrum.

Spence's video feeds zijn inmiddels online te vinden, al is alles nog experimenteel.

Eyeborg wants to put AR in his head - that's augmented reality. What is augmented reality? Buy the Eyeborg t-shirt and find out!

Het geeft weer een nieuwe dimensie aan het betrekkelijk nieuwe fenomeen "Life-Logging", de SenseCam (ca $ 500) is nog niet eens in Nederland te koop en nu al verouderd.
Nog wat Slashdot-humor:

(gzipped_tar) As soon as he looks at some copyrighted material, the *AA will find him and gouge out his blood-dripping, cyborg eye.
(maxwell demon) He needs an eye patch when going to the cinema. In other words, he would have to look like a pirate in order to not be accused to be one. :-)

Nanorobots lopen over DNA

Via Kennisnet:

Een heuse nanorobot in je lichaam is geen complete sciencefiction meer. Een Amerikaans onderzoeksteam heeft een DNA-robot op een zelf ontworpen parcours laten lopen. Een ander team liet eenzelfde soort robot bovendien een vracht nanodeeltjes vervoeren.

Lees meer.

Whole Brain Emulation: The Logical Endpoint of Neuroinformatics?

Anders Sandberg heeft een lezing gegeven over Mind Uploading:
Via GoogleTechTalks — Google Tech Talk May 27, 2010.

ABSTRACT
Presented by Anders Sandberg.
The idea of creating a faithful, one-to-one computer copy of a human brain has been a popular philosophical thought experiment and science fiction plot for decades. While computational neuroscience and systems biology are currently very far away from this goal, the trends towards large-scale simulation, industrialized neuroinformatics, new forms of microscopy and powerful computing clusters point in this direction and are enabling new forms of simulations of unprecendented scope. In this talk I will discuss current estimates of how close we are to achieving emulated brains, technological requirements, research challenges and some of the possible consequences.

Genetically engineered bugs can smell blue light.

Via: ScienceDaily (May 26, 2010).

Scientists at Germany's Ruhr-Universitaet-Bochum have succeeded to genetically modify Drosophila (fruit fly) larvae allowing them to smell blue light.
The research team can activate single receptor neurons out of 28 olfactory neurons in the larvae for this sensory perception. Normally animals avoid light. However, blue light simulates in genetically modified larvae the smell of an odorant, e.g., banana, marzipan or glue -- odors which are all present in rotting fruit and attractive to fruit fly larvae. The team of scientists from Bochum and Göttingen, working under the auspices of Prof. Klemens Störtkuhl, hopes to gain insight into the processing of the neural network. They have published their findings in the journal Frontiers in Neuroscience Behavior.

Lees verder:

Scientist 'Infected' With Computer Virus

Via Yahoo News

Dr Mark Gasson, a cybernetics expert at the University of Reading, has had a computer chip implanted in his hand.
The chip is programmed to open security doors to his lab - and ensure only he is able to switch on and use his mobile phone.
But Dr Gasson deliberately infected the chip with a computer virus, which was then automatically transmitted to the lab security system.

Syndicate content